ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο 15νθημερο Μαΐου

Μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων δράσεων (προληπτικός μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, διορθώσεις στην νομοθεσία για το άνοιγμα της αγοράς πώλησης των δανείων, για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και η ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών ενεργειών στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων) ολοκληρώνεται η πρώτη αξιολόγηση.

Βάσει των παραπάνω εγκρίνεται η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος ESM ύψους €10,3 δισεκ., η οποία θα δοθεί σε πολλές εκταμιεύσεις, ξεκινώντας με μια πρώτη καταβολή ύψους €7,5 δισεκ. τον Ιούνιο (β’ δεκαπενθήμερο) τόσο για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους όσο και για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας.

Οι επόμενες εκταμιεύσεις συνολικού ύψους €2,8 δισεκ. θα πραγματοποιηθούν μετά το καλοκαίρι, βάσει της πορείας εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και σύμφωνα με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, περιλαμβανομένου του νέου Ταμείου Επενδύσεων και Ιδιωτικοποιήσεων, την τραπεζική διακυβέρνηση, την υπηρεσία εσόδων και τον τομέα της ενέργειας.

Συμφωνήθηκε η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους με σημείο αναφοράς τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το GFN θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 15% του ΑΕΠ για τα επόμενα 20 έτη και κάτω από το 20% του ΑΕΠ, στη συνέχεια. Επιβεβαιώθηκε ο μεσοπρόθεσμος στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 και υπογραμμίστηκε η σημασία της δημοσιονομικής πορείας σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΕΕ.

Γενικές κατευθυντήριες αρχές για τα πιθανά επιπλέον μέτρα αναφορικά με το χρέος:

  • διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να αντικατασταθεί με την πάροδο του χρόνου η χρηματοδότηση του χρέους με ιδιωτική χρηματοδότηση
  • ομαλοποίηση του προφίλ αποπληρωμής
  • παροχή κινήτρων για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος
  • ευελιξία για την αντιμετώπιση αβέβαιων εξελίξεων γύρω από μελλοντική αύξηση του ΑΕΠ ή/και των επιτοκίων
  • εξαίρεση ονομαστικής περικοπής του χρέους.

Το ΔΝΤ προτίθεται να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα πριν από το τέλος του χρόνου, εφόσον πραγματοποιηθεί μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους και αξιολογηθούν τα νέα μέτρα για το χρέος που αναμένεται να προσδιοριστούν.

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist