ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζουν να δημοσιεύονται τα πρώτα συνολικά στοιχεία των επιμέρους δεικτών της ελληνικής οικονομίας για το 2016. Βελτιωμένη είναι η εικόνα του δείκτη οικονομικού κλίματος ο οποίος διαμορφώθηκε στις 91,3 μνδ. έναντι 89,4 μνδ. το 2015, καθώς οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες βελτιώθηκαν, ο δείκτης λιανικού εμπορίου επέστρεψε σε θετικό επίπεδο, ενώ αντίθετα ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών περιορίστηκε και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητος σε αρνητικά επίπεδα. Επίσης, ο πληθωρισμός έκλεισε το 2016 στο -0,8% (επιβεβαιώνοντας τη σχετική μας πρόβλεψη για το έτος) έναντι -1,7% το 2015, ενώ το Δεκέμβριο παρουσίασε μηδενική μεταβολή σε ετήσια βάση, διακόπτοντας την αποπληθωριστική του πορεία για πρώτη φορά μετά από 45 μήνες. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε τον Οκτώβριο, ενώ θετικές ήταν οι μεταβολές στη βιομηχανική παραγωγή του Νοεμβρίου και στην παραγωγή κατασκευών και έκδοση νέων οικοδομικών αδειών του γ’ τριμήνου του 2016.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στις ΗΠΑ, σημαντική ενίσχυση σημείωσαν στο τέλος του 2016 όλοι οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες προεξοφλώντας τις θετικές συνέπειες από τη δημοσιονομική τόνωση που αναμένεται να πραγματοποιήσει η νέα διακυβέρνηση. Στην τελευταία συνεδρίαση του 2016 η FED αύξησε το βασικό επιτόκιό της κατά 25μβ (στο 0,50%-0,75%) και παράλληλα αύξησε (από δύο σε τρεις) τον αριθμό των αυξήσεων του βασικού επιτοκίου που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει έως το τέλος του 2017. Το μέγεθος της επίδρασης που θα ασκήσει η δημοσιονομική τόνωση στον πληθωρισμό και την απασχόληση εκτιμούμε ότι θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την πολιτική της FED.

Σε υψηλό επίπεδο διαμορφώθηκαν επίσης οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2016. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης (από 0,6% σε 1,1%) και ιδίως στον πληθωρισμό της Γερμανίας (από 0,8% σε 1,7%), μειώνοντας την απόκλιση από το στόχο της ΕΚΤ (που είναι ελαφρώς χαμηλότερα του 2,0%). Επιπλέον, τα στοιχεία της παραγωγής και των πωλήσεων του διμήνου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου σηματοδοτούν πιθανή επιτάχυνση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας (από το 0,3% του β’ και γ’ τριμήνου). Όμως, το υψηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώνονται οι πρόδρομοι δείκτες της Ευρωζώνης κρίνουμε ότι ενδεχομένως υποεκτιμούν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από το «Brexit» και τις εκλογές σε Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία..