ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθημερο Μαρτίου

ΕΛΛΑΔΑ

Για άλλη μια φορά στο Eurogroup στις 7 Απριλίου το ελληνικό ζήτημα ήταν στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο του Eurogroup συμφωνήθηκαν οι κατευθύνσεις των βασικών μεταρρυθμίσεων ως προς το ύψος και το χρονικό ορίζοντα εφαρμογής τους. Με βάση την παραπάνω συμφωνία προσδιορίστηκε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2% του ΑΕΠ, εκ του οποίου 1% του ΑΕΠ για το 2019, το οποίο θα αφορά κυρίως τις συντάξεις και 1% του ΑΕΠ για το 2020, το οποίο θα αφορά κυρίως τη φορολογία εισοδήματος. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η δυνατότητα παράλληλης νομοθέτησης αντιμέτρων υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα κινηθούν καλύτερα του αναμενόμενου.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ότι τα τεχνικά κλιμάκια θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στην Αθήνα, με στόχο την επίτευξη Staff Level Agreement ώστε το Eurogroup να επανέλθει στο ζήτημα του προσδιορισμού των δημοσιονομικών στόχων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για την περίοδο μετά την λήξη του προγράμματος αλλά και στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Παρότι η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται σε υψηλό επίπεδο, τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα κινούνται με σχετικά υποτονικούς ρυθμούς, όπως η βιομηχανικής παραγωγή, η οποία συρρικνώθηκε το Φεβρουάριο και ενισχύθηκε ελαφρώς τον Ιανουάριο. Παράλληλα, η υποχώρηση του ανοδικού αποτελέσματος βάσης των διεθνών τιμών ενέργειας οδήγησε σε μεγάλη επιβράδυνση του πληθωρισμού του Μαρτίου στο 1,5% (από 2,0% το Φεβρουάριο).

Στην οικονομία των ΗΠΑ, η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται επίσης σε υψηλό επίπεδο και ιδίως της εμπιστοσύνης καταναλωτή. Η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της FED του Μαρτίου κατέδειξε την αυξημένη πιθανότητα εντός του 2017 για απόφαση μείωσης των επανεπενδύσεων του κεφαλαίου των λήξεων των αξιογράφων που κατέχει η FED. Όμως, απαιτείται προσοχή για τις επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν από τη μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού από τις διαδοχικές αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της FED με την ταυτόχρονη περικοπή των επανεπενδύσεων των λήξεων.