ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθημερο Μαΐου

ΕΛΛΑΔΑ

Στις 2 Ιουνίου ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ η δεύτερη εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας το α’ τρίμηνο του έτους. Η αναθεώρηση των στοιχείων ήταν σημαντική καθώς πλέον καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση έναντι αρχικής εκτίμησης για ύφεση της τάξεως του -0,5% σε ετήσια βάση και -0,1% σε τριμηνιαία βάση. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αναθεώρηση των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων του 2016, με συνακόλουθο την εκτίμηση για σταθερότητα του ΑΕΠ στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (0% ετήσιος ρυθμός μεταβολής) έναντι προηγούμενης εκτίμησης για οριακή ύφεση της τάξεως του -0,1% (2015: -0,3%). Η αναθεώρηση των στοιχείων του 2016, η οποία περιορίζει το αρνητικό carry over effect για το 2017, αλλά και αυτή των στοιχείων του α’ τριμήνου ενισχύουν τις προοπτικές της οικονομίας για το τρέχον έτος.

Ταυτόχρονα τον Μάιο, σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχωρεί στις 93,2 μονάδες έναντι 94,9 μνδ τον Απρίλιο, διατηρείται όμως το δίμηνο Απρίλιος - Μάιος κατά μέσο όρο σε επίπεδα ανώτερα του α’ τριμήνου του έτους. Τέλος, το α΄ τρίμηνο του 2017 το ποσοστό ανεργίας με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα μηνιαία στοιχεία περιορίζεται στο 22,9% έναντι 24,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Με υψηλό ρυθμό (0,6% σε τριμηνιαία βάση) ανάπτυξης κινήθηκε το α’ τρίμηνο η οικονομία της Ευρωζώνης αναθεωρώντας ανοδικά στο 1,9% (από 1,7) την εκτίμηση για το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις ενισχύθηκαν με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό τόσο το δ’ τρίμηνο του 2016 (3,3% σε τριμηνιαία βάση) όσο και το α’ τρίμηνο του 2017 (1,3%). Στις νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ αναθεωρήθηκε πτωτικά ο πληθωρισμός. Για το 2018 εκτιμάται πλέον στο 1,3% και για το 2019 στο 1,6% αποκλίνοντας έναντι του στόχου. Συνεπώς, αυξάνεται η πιθανότητα για συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης το 2018 συμβάλλοντας στην ενίσχυση του πληθωρισμού πλησιέστερα στο στόχο.

Στην οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να υφίσταται η αξιοσημείωτη διαφορά στην εξέλιξη μεταξύ των πρόδρομων δεικτών και των στοιχείων της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Στην επικείμενη συνεδρίαση της FED αναμένεται η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου (στο 1,00%-1,25%) και ενδεχομένως θα παρουσιαστεί το πρώτο περίγραμμα της διαδικασίας της σταδιακής μείωσης των επανεπενδύσεων των λήξεων των τίτλων που κατέχει η FED στον ισολογισμό της.