ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιουνίου

ΕΛΛΑΔΑ

Στις 07 Ιουλίου ο ESM ενέκρινε την εκταμίευση της τρίτης δόσης των €8,5 δισεκ., μετά την έγκριση του συμπληρωματικού μνημονίου (SMoU) και την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών της δεύτερης αξιολόγησης από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης

Η δόση των €8,5 δισεκ. θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και θα εκταμιευθεί σε δυο υποδόσεις. Η πρώτη υποδόση ύψους €7,7 δισεκ., εκ των οποίων €6,9 δισεκ. θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών και €0,8 δισεκ. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα εκταμιευθεί στις 10 Ιουλίου. Το υπολειπόμενο ποσό ύψους €0,8 δισεκ. θα διατεθεί επίσης με στόχο την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και θα είναι διαθέσιμο μετά την 1η Σεπτεμβρίου, υπό την προϋπόθεση της θετικής εισήγησης των ευρωπαϊκών θεσμών ότι η πορεία εκκαθάρισης των οφειλών γίνεται και από ιδίους εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το Compliance Report, υπολογίζεται ότι από το συνολικό κεφάλαιο του προγράμματος (€86 δισεκ.) έχουν μείνει αδιάθετα κεφάλαια ύψους €54,3 δισεκ., εκ των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν προς εκταμίευση €26,9 δισεκ. αφήνοντας στο τέλος του προγράμματος ένα κεφάλαιο ύψους €27,4 δισεκ. αδιάθετο. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί όταν καθοριστεί πλήρως το νέο πρόγραμμα του IMF.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του IMF με βάση τις ανακοινώσεις, η διοίκηση του IMF θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την Kατ’ Αρχήν ‘Έγκριση (Approval in Principal) του αιτήματος της Ελλάδας για 14μηνη νέα συμφωνία Stand-By Agreement (SBA). Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Κατ’ Αρχήν Έγκριση θα επέτρεπε στο ΔΝΤ να στηρίξει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο τομέα των πολιτικών, ενώ η αποδέσμευση των πόρων συνδέεται με τον όρο ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές της χώρας θα παρέχουν δεσμεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους, οι οποίες θα ήταν επαρκείς για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του χρέους θα γίνει αποκλειστικά βάσει της ανάλυσης βιωσιμότητας που θα πραγματοποιηθεί από το ίδιο το ΔΝΤ. Η Kατ’ Αρχήν ‘Έγκριση θα περιλαμβάνει μια προληπτική συμφωνία (SBA).

Παράλληλα, στην ανακοίνωση του Eurogroup στις 15 Μαΐου διατυπώνεται η δέσμευση της Ελλάδας για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και από το 2023 έως το 2060 μεγαλύτερο ή ίσο αλλά κοντά στο 2%. Ταυτόχρονα αναφορικά με το δημόσιο χρέος η βιωσιμότητα του θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέφθηκαν από το Eurogroup τον Μάιο του 2016 (οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης θα πρέπει να παραμένουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το χρέος θα παραμείνει σε σταθερά πτωτική τροχιά). Σημειώνεται ωστόσο ότι η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων συμβάλει στη σημαντική μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών σε μέσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο και βελτιώνει το προφίλ του χρέους. Στο τέλος του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του και στο βαθμό που είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστεί μια δεύτερη δέσμη μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους. Ο ακριβής προσδιορισμός των μέτρων αυτών θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος από το Eurogroup με βάση μία επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου (στο 1,00%-1,25%) προχώρησε η FED στην πρόσφατη συνεδρίαση, αποτελώντας την τέταρτη αύξηση από το Δεκέμβριο του 2015 (από το 0,00%-0,25%) που ξεκίνησε η επιστροφή στην κανονικότητα της πολιτικής της. Επιπλέον, αποφασίστηκε η έναρξη της περικοπής (κατά $10 δισ. αρχικά) της επανεπένδυσης των λήξεων των τίτλων που κατέχει στο ενεργητικό της εντός του 2017 αυξανόμενη κατά 10 δισ. κάθε τρίμηνο. Από τις πρόσφατες εκτιμήσεις της FED προκύπτει άλλη μία αύξηση του βασικού επιτοκίου εντός του 2017 και άλλες τρεις αυξήσεις εντός του 2018. Όμως, εκτιμούμε ότι η FED θα ακολουθήσει λιγότερο επιθετική πολιτική διότι εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο για τον πληθωρισμό να ανέλθει πολύ κοντά στο 2,0% σε διατηρήσιμη βάση. Η πλειοψηφία των πρόδρομων δεικτών παραμένει σε υψηλό επίπεδο, παρότι δεν υπάρχει ακόμη κάποιο σαφές σχέδιο δημοσιονομικής τόνωσης που θα μπορούσε να συμβάλει σε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Στην Ευρωζώνη, οι πρόδρομοι δείκτες ενισχύονται περαιτέρω και η πλειοψηφία τους διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επιπλέον, τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία βελτιώνονται, καταδεικνύοντας την τάση να ακολουθήσουν τη δυναμική εξέλιξη των πρόδρομων δεικτών. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι είναι πιθανό ο ικανοποιητικός τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης του α’ τριμήνου να καταγραφεί και τα επόμενα τρίμηνα. Όμως, ο πληθωρισμός ξαναεμφανίζει σημάδια αδυναμίας ύστερα από την παύση της ανοδικής επίδρασης του αποτελέσματος βάσης των διεθνών τιμών ενέργειας.