ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων – Ιούλιος 2018

ΕΛΛΑΔΑ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις ανέφερε ότι η οικονομία ξεκίνησε δυναμικά το α’ τρίμηνο του 2018 και ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι δεσμεύσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,9% για το 2018 και στο 2,3% για το 2019. Αντίθετα, αναθεώρησε οριακά προς τα πάνω τις προβλέψεις για την πορεία του εναρμονισμένου πληθωρισμού, λόγω των εκτιμήσεων για υψηλότερη τιμή πετρελαίου. Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,0% σε ετήσια βάση, όταν ο πυρήνας πληθωρισμού κινήθηκε στο 0,0%, υποδεικνύοντας μεταξύ άλλων τις πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο στις τιμές ενεργειακών αγαθών. Παράλληλα, τον Απρίλιο, το ποσοστό ανεργίας σε εποχικά εξομαλυμένη βάση έφτασε το 20,2% (Απριλ. ’17: 21,7%). Σημειώνεται, ωστόσο ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 πάρα την μείωση του αριθμού των ανέργων ο αριθμός των απασχολουμένων, για πρώτη φόρα από τις αρχές του 2017, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. Τέλος, η S&P στις 20.07 επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε Β+, αναθεωρώντας το outlook σε “positive”.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στις ΗΠΑ, η πλειοψηφία των στοιχείων καταδεικνύει ισχυρή δυναμική και εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του β’ τριμήνου θα είναι ο υψηλότερος από το 2014. Παράλληλα, ο πληθωρισμός έχει ενισχυθεί στο 2,9% και ο αριθμός των νέων ανέργων ατόμων (initial jobless claims) διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969 δικαιολογώντας τη συνέχιση της μετάβασης της Fed προς πιο περιοριστική νομισματική πολιτική. Όμως, αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην αμερικανική και στη διεθνή οικονομία από την επιβολή μεγάλης έκτασης εμπορικών δασμών

Στην Ευρωζώνη, η πλειοψηφία των στοιχείων καταδεικνύει μέτρια δυναμική, ενώ οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ αναδεικνύουν πτωτική αναθεώρηση του προβλεπόμενου ρυθμού ανάπτυξης. Παρότι ο συνολικός πληθωρισμός έχει ανέλθει στο 2,0% (λόγω της πρόσφατης ενίσχυσης των διεθνών τιμών ενέργειας και της μείωσης της ισοτιμίας EURUSD) και το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί στο 8,4% ο δομικός πληθωρισμός παραμένει επίμονα χαμηλός (στο 0,9%).