ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων – Iούνιος 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018 ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και το καθεστώς εποπτείας μετά τη λήξη του προγράμματος, η λήψη περαιτέρω μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους και το ύψος της τελευταίας δόσης του προγράμματος.
Ειδικότερα:

Tο ύψος της τελικής εκταμίευσης από τον ESM θα ανέλθει σε €15 δισεκ. εκ των οποίων τα €5,5 δισεκ. θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους και τα €9,5 δισ. θα εκταμιευθούν σε ειδικό λογαριασμό για τη δημιουργία “μαξιλαριού” ρευστότητας (cash buffer). Συνολικά, στο τέλος του προγράμματος θα έχει δημιουργηθεί “μαξιλάρι” ρευστότητας ύψους €24,1 δισεκ., το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος (τον Αύγ. 2018).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται τις επόμενες εβδομάδες να ενεργοποιήσει τη διαδικασία Ενισχυμένης Εποπτείας (Enhanced Surveillance). Οι τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου θα επιτρέψουν τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης και των μετα-μνημονιακών δεσμεύσεων. Με βάση τις εκθέσεις προόδου το Eurogroup θα αποφασίζει για την εφαρμογή των μέτρων βιωσιμότητας του χρέους που σχετίζονται με την κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου και τη μεταφορά των κερδών ANFA & SMP.

Στη βάση της αναθεωρημένης έκθεσης βιωσιμότητας του χρέους εκτιμάται ότι η εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής και η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη βιωσιμότητα του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα δεσμεύεται στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022, ενώ για την περίοδο 2023-2060 εκτιμάται κατά μέσο όρο στο 2,2% του ΑΕΠ.

Με στόχο οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN) να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ μετέπειτα αποφασίστηκαν 2 δέσμες μεσοπρόθεσμων μέτρων: 1) η περαιτέρω επέκταση της περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή τόκων και δόσεων σε δάνεια του EFSF ύψους €96,4 δισεκ. κατά 10 χρόνια (έναρξη πληρωμών το 2033) και η επέκταση της μέγιστης σταθμισμένης μέσης λήξης (WAM) κατά 10 χρόνια και 2) με βάση τις εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας θα μπορεί το Eurogroup να αποφασίζει για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: (i) κατάργηση της αύξησης του επιτοκίακού περιθωρίου στο δάνειο από τον EFSF που συνδέεται με το debt - buy back, και (ii) χρήση των κερδών SMP του 2014 και η μεταφορά των κερδών ANFA και SMP (από το οικονομικό έτος 2017) σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις (Δεκέμβριο & Ιούνιο) από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2022 με στόχο τη μείωση των δανειακών αναγκών ή τη χρηματοδότηση συμφωνημένων επενδύσεων.

Το IMF επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο πλαίσιο παρακολούθησης της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM και τη μη ενεργοποίηση του IMF - SBA προγράμματος.


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Τα στοιχεία στην οικονομία των ΗΠΑ σηματοδοτούν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018 (2,2% σε τριμηνιαία ετησιοποιημένη βάση). Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Fed κατέδειξαν μετάβαση προς σφιχτότερη νομισματική πολιτική με πιο επιθετικό τρόπο καθώς αναμένει άλλες δύο αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου (αντί για άλλη μία που ήταν σύμφωνα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις) έως το τέλος του 2018 και άλλες τρεις αυξήσεις το 2019. Όμως, αυτές οι πέντε αυξήσεις έως το τέλος του 2019 εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντική αρνητική επίδραση στην οικονομία και επομένως να πραγματοποιηθούν τελικά λιγότερες αυξήσεις (τρεις ή τέσσερις). Επίσης, αβεβαιότητα ανακύπτει από την αυξανόμενη επιβολή δασμών.

Στην Ευρωζώνη, τα στοιχεία σηματοδοτούν ότι η οικονομία πιθανώς θα συνεχίσει να κινείται με ρυθμό ανάπτυξης παρόμοιο με εκείνον του α’ τριμήνου (0,4% σε τριμηνιαία βάση). Η ΕΚΤ αποφάσισε να τερματίσει στο τέλος του 2018 το πρόγραμμα QE, διότι η τρέχουσα τάση του πληθωρισμού δεν φαίνεται να στοιχειοθετεί τη χρησιμοποίηση των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής χαλάρωσης. Στις πρόσφατες εκτιμήσεις της, η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά (από 1,4% σε 1,7%) την εκτίμηση της για τον πληθωρισμό του 2018 και του 2019. Όμως, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα στα παρεμβατικά επιτόκια για περισσότερο χρονικό διάστημα (από ό,τι προηγουμένως αναμενόταν) ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος QE. Επιπλέον, οι επανεπενδύσεις των λήξεων των τίτλων που έχουν αποκτηθεί από την ΕΚΤ θα συνεχιστούν δίχως κάποια μείωση.