ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - Μάρτιος 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Στις 12.03 δόθηκε σε επίπεδο Eurogroup η έγκριση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM αναμένεται να εγκρίνει την πρώτη εκταμίευση της τέταρτης δόσης, ύψους €5,7 δισεκ., το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου (υπολειπόμενο ποσό €1,0 δισεκ.).

Το 2017, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 1,4% ενώ το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο 21,5% από 23,5% το 2016, εκτιμήσεις οι οποίες συνάδουν με τις προβλέψεις μας για ανάπτυξη της τάξεως του 1,2% και ανεργία ύψους 21,6%. Για το 2018 προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα ενισχυθεί περαιτέρω στο 2,1% ενώ το ποσοστό ανεργίας θα κινηθεί στα επίπεδα του 19,7%. Η σαφής τάση βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, η ανοδική πορεία του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το θετικό carry-over effect (0,5%) για το 2018, αλλά και η δυναμική που ανάδειξε η πλειονότητα των κλάδων, ενισχύουν τις θετικές προοπτικές της οικονομίας.

Τέλος, η Fitch (στις 16.02) και η Moody’s (στις 21.02) αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε Β και Β3 αντίστοιχα διατηρώντας θετικό “outlook”. Υπενθυμίζουμε ότι στις 19.01 η S&P είχε επίσης προχωρήσει σε αναβάθμιση στο Β από Β- με θετικό “outlook”.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίαση αφαίρεσε από τη λεκτική καθοδή-γηση την επιλογή της ενδεχόμενης αύξησης του μεγέθους αγορών στο ακολουθούμενο πρόγραμμα QE (από το τρέχον μηνιαίο επίπεδο των 30 δισ. ευρώ) στην περίπτωση κατά την οποία η εξέλιξη του πληθωρισμού το καταστήσει αναγκαίο. Όμως, εκτιμούμε ότι η υποτονική δυναμική του δομικού πληθωρισμού (που διαμορφώνεται στο 1,0%) θα αναγκάσει την ΕΚΤ να διατηρήσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ όπου καταδεικνύεται η απόκλιση του πληθωρισμού από το στόχο του 2,0% έως το 2020.

Η FED στην ερχόμενη συνεδρίαση αναμένεται να προχωρήσει στη αύξηση του παρεμβατικού της επιτοκίου (από 1,50% σε 1,75%) ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της FED θα σηματοδοτούν 4 αντί για 3 αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου εντός του 2018. Οι πρόδρομοι δείκτες κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο και η απασχόληση ενισχύεται σε αξιοσημείωτο βαθμό. Όμως, ο ρυθμός ενίσχυσης των μισθών δεν έχει ακόμη ανέλθει στο επίπεδο που θα στοιχειοθετούσε τις 4 αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου εντός του 2018.