ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ορισμός νέου Chief Risk Officer και Αναπληρωτή Chief Risk Officer

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατά την συνεδρίαση της 20.12.2017 όρισε τον κ. Κυριακόπουλο Ευθύμιο, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, ως νέο  Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer). Ο κ. Κυριακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα από 1.1.2018.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της 20.12.2017, όρισε τον  κ. Σταμούλη Ιωάννη, Senior Director, ως Αναπληρωτή Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Deputy Chief Risk Officer).