ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πληροφόρηση για το 9μηνο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2018