ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση ημερομηνίας ετήσιων αποτελεσμάτων 2018

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2018 του Ομίλου και η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019