ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα, για την οικονομική χρήση 2018, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Αθήνα, 04 Απριλίου 2019