ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα στον τύπο, η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει ότι δεν υπόκειται σε ποινική έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη παραπέμπονται σχετικά στην ανακοίνωση της ΕΚΤ, η οποία αφορά ευρήματα εποπτικού ελέγχου για υπόθεση του 2015. Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνεται σε σχετική μεταγενέστερη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, δεν υφίστανται περαιτέρω διαδικασίες, οι οποίες να αφορούν την ίδια την Τράπεζα.

Τα δημοσιεύματα στον τύπο αφορούν υποθέσεις παρελθόντων ετών, οι οποίες ανάγονται στο 2014 και στο 2015. Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Τράπεζας ή επιπρόσθετη επιβάρυνση ως αποτέλεσμα των ανωτέρω.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019