ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατέβαλε χθες 02.12.2019 στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“TXΣ”) τοκομερίδιο ύψους 165,466 εκατ. ευρώ σε μετρητά, για τους τόκους έτους 2019 των Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Instruments – “CoCos”), τα οποία κατέχει το ΤΧΣ.Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2019