ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση Ημερομηνίας Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2020

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων 1ΟΥ Τριμήνου 2020 του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020