ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανακοίνωση

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020